Service Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden Jura servicetarieven

 1. Uw Jura machine is onderhouden door een gecertificeerd Jura dealer.
 2. Klein onderhoud zoals reinigen en ontkalken is volgens Jura advies uitgevoerd met de originele Jura onderhoudsproducten.
 3. Indien de machine niet (juist) functioneert door beschadigingen van buitenaf zullen de kosten van deze reparatie separaat in rekening worden gebracht***.
 4. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “betaald onderhoud” en “all-in service” conform bijgevoegd overzicht.
***Herstel van schade veroorzaakt door externe factoren zoals water, bliksem, brand, vorst, overschrijding van onderhoudsmeldingen, defecte printplaat e.d. vindt plaats op nacalculatie.


Opties voor transport:

 • Een bezoek brengen aan Mix-Fix in Leeuwarden :
  U bent van harte welkom bij Mix-Fix in Leeuwarden.
  U kunt daar uw Jura-machine aanbieden van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 – 16:30 uur.

 • Bij u op locatie laten ophalen en terugbezorgen :
  Onze monteur kan uw machine bij u op locatie ophalen.
  Bel hier voor met ons kantoor: 058 233 79 10. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Betaling:
 • U ontvangt een factuur van Mix-Fix, betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 • Wanneer u kiest voor automatische incasso zullen we het bedrag binnen 7 dagen van uw rekening afschrijven.
Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Druk-en zetfouten voorbehouden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Aanvullende voorwaarden Bravilor servicetarieven

 1. Uw Bravilor machine is onderhouden door een gecertificeerd Bravilor dealer.
 2. Klein onderhoud zoals reinigen en ontkalken is volgens Bravilor advies uitgevoerd met de originele Bravilor onderhoudsproducten.
 3. Indien de machine niet (juist) functioneert door beschadigingen van buitenaf zullen de kosten van deze reparatie separaat in rekening worden gebracht***.
 4. Er wordt onderscheid gemaakt tussen “betaald onderhoud” en “all-in service” conform bijgevoegd overzicht.
***Herstel van schade veroorzaakt door externe factoren zoals water, bliksem, brand, vorst, overschrijding van onderhoudsmeldingen, defecte printplaat e.d. vindt plaats op nacalculatie.


Opties voor transport:

Doorgaans brengen wij na aanleiding van uw meldingen een bezoek op locatie. Hier zal ook het onderhoud uitgevoerd worden. Natuurlijk bieden wij u ook onderstaande mogelijkheden.

 • Een bezoek brengen aan Mix-Fix in Leeuwarden :
  U bent van harte welkom bij Mix-Fix in Leeuwarden.
  U kunt daar uw Bravilor-machine aanbieden van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 – 16:30 uur.

 • Bij u op locatie laten ophalen en terugbezorgen :
  Onze monteur kan uw machine bij u op locatie ophalen.
  Bel hier voor met ons kantoor: 058 233 79 10. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Betaling:
 • U ontvangt een factuur van Mix-Fix, betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
 • Wanneer u kiest voor automatische incasso zullen we het bedrag binnen 7 dagen van uw rekening afschrijven.
Alle genoemde bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Druk-en zetfouten voorbehouden. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.Er zijn geen producten in deze categorie.